Ere-Tusstèkerin

Ut is nie te geleuve hoe snel ut afgelope joar vurbej is gegoan.
Is ut nie as dun dag van gistere det we hier mit Herald nog hebbe gestoan?
Dun tiet vliegt, zei dun boer, en hij smeet de wekker dur de keuke.
Mar ik stoj hier nie um ollie te vermake mit dit sort onzinnige spreuke.
Van dit sort kwats kriege we vanoavund al genoeg te heure.
Mar ovver dun Ere van dit joar, is tot nou toe alliën nog mar gesproke achter geslote deure.
Ik zal is beginne um vur ollie de deur alvast op un kierke te zette.
Dus binde benejd wie we gon ere, dan vanaf nou efkus goed oplette.
Ze is hier in ons midde, des gen toeval, want det is zo elk joar.
Det hebbe wej hier moi geregeld, des as un kleuntje zo kloar.
Toen ze vroeger nog tuus wonde, is ze bij de ondergrondse gewist.
Ze was toen nog gen Tusstèkerinneke, want ze wonde nog nie in Dun Twist.
Ze lag toen nog te vruute, bej de molle en mollinekus.
Un paar joar vur hurren trouw, makte ze hier kennis mit dun tus.
Bij unnen enkeling beginne de zenuwe al langzaam te ontwake.
Vur de rest zal ik de deur nog wa verder ope make.
Toen ze trouwde is ze van achteraf nor ut centrum van Dun Twist vertrokke
Ut bloed kroop wor ut nie goan kon, later hebbe ze un sgon boerderij betrokke.
Die ruumte kwam hur goed van paas, wont weggooie des toch eeuwig sund.
As ge dus oit iets nie hed mar toch wilt gebruuke, dan wette wor ge ut viende kunt.
Oit hed ze ok nog un “Stief Kwartierke“ hier op ut podium gestoan.
Mar ja, det hebbe dur in al die joare al zoveul gedoan.
Die worre nie allemol op dees manier geëerd.
Dorvur mot dur toch wel wa meer worre gepresteerd.
Toen hur drie kiender uut de luiers ware en al flink an ut groeie,
Han die de meugelijkheid um op de peuterspeulzaal te mugge stoeie.
Mar um zoiets goed te kunne blieve organisere.
Hedde ok un bestuur nuddig um van alle kante te advisere.
Onze Ere hed zich dor joarelang vur ingezet.
En hed dè later op de basisschol ok nog langen tiet vortgezet.
Besture det zit hur wel degelijk in ut bloed.
En ut kan dan wel hobby zien, mar toch, eve goed.
Die ure, die ze hed vergaderd, haj ze ok anders kunne spendere.
Mar nou hebbe dur hiël veul andere minse van mit kunne profitere.
Nog steeds, want ze opent ooit deure wa nie iederiën zomar lukt.
Want ut kumt nog wellis vur, det dur nie goed op ut knupke wurd gedrukt.
Ik heb ut nou ovver de deure wor gillie vanoavund allemol dur nor binne bint gegoan.
Dur is hier niemand anwezig die dor zo duk as onze Ere vur hed gestoan.
Hurren auto die slut automatisch af, as ze hier de stroat in rijdt
Umdet zij dur altiet is, lit vur alle gebruukers hier, ut bedje steeds gespreid.
Dur is koffie en thee, dun drank stut kaaw en de kachel stut werrum.
Zonder al die goeie zurreg, waare wej hartstikke errem.
Dan zaate we hier in de kaaw en han we gennen drank.
En was ut op de wc nie vol te haawe van de stank.
Want onze Ere die poetst ok al joare hier elke week De Schans.
Zo blieft ut hier altiet netjes en krieg vuuligheid gen schijn van kans.
Ze beheert ok ut secretariaat en houd bij wie van dit gebouw gebruuk wil make.
Ut is un hele organisatie, mar zij regelt al joarelang al die afsprake.
En wa we niet mugge vergete, vur as ge ut nog nie wist.
Ze blieft vur altiet en eeuwig de urste prinses van Dun Twist.
We zette de spot erop en gon ut licht wa dempen.
Want de Ere van 2019 is niemand minder dan Bertie van Kempen.