Proclamatie

Wej Prins Gijs dun urste,
Heerser van ut Tusriek, wonend op d’n Koolberg, meug di joar veurop als 40ste Prins. As opvolger van Prins Mark dun Urste en Prinsin Eddie.

in 1992 gebore as derde zoon van Jan en Ceciel Schoenmakers. opgegroeid mit mien twee ouwere bruurs Tom en Bart. Sinds 2015 vergezeld deur mien Prinses Eline uut et Paddenriek.

Ik prins Gijs dun Urste maakt ’t volgende an jullie bekend:

Ten zeuvende:
Farm Air kan mit dees daag noar mien fluite, wanr de kans is groot da ik stoj te zuipe mit mien kornuite.

Ten zesde:
Loat ouw zurgen mit carnaval effe vur wa ze zien, loat ouw ‘ns ekkes goan, ouw vrouw zurgt wel da ge op beide benen blieft staon.

Ten vijfde:
Bedank nu urst ge leeft moar even en vier nu mit ons de carnaval van ouw leven.

Ten vierde:
As d’n volle Bloas hun muziek loaten klinke,
Goan we urst in d’n polonaise en doarna wèr heul snel drinke.

Ten derde:
Prinses Eline is officieel nog gèn Tusstèkerin,
Mar in et Tusriek gut ze ut zeker noar h’r zin hebbe.

Ten twedde:
ik goai er dit joar toch een klein bitje van uut, dat onze vriendengroep di joar vur d’n urste keer mit de pronkzitting mit duut.

Ten urste:
Als Prins carnaval goi ik di joar veurop en zetten wej samen heel ut Tusriek op zu’n kop.

En dè alles onder t motto:

Mit dees daag loaten we de auto stoan, zodat we mit z’n alle feesten kunnen goan.
Tusstèkers, Tusstèkerinnekes… Tas op!
Aldus opgemakt in de Plaggehut, op dun 17e november van 2018

Prins Gijs dun 1ste