Ans van Haare

Gedicht Ere 2023

Vur dun 43e keer gon we iemand ere in Den Twist

Die vur ons durpke meer dan gemiddeld belangriek is gewist

Belangriek zien we allemol, we zien allemol uniek

Mar sommige van ons zien net un bitje meer energiek

100 Joar geleeje werd er nog niks an pronkzitting of an eretitels gedoan

Anders haj Tontje van Lankveld ok vast wel in dit rijtje gestoan.

Det hebbe we vurrige week nog kunne heure en zien in de schouwburg in Kuuk

Mede dankzij Tontje hebbe we hier nog steeds dizze mojje Schans in ut gebruuk

Un eeuw zien we nou verder en we hebbe mar wer eens loate blijke

Det ge mit veul samewerking in un klein durpke heel wa kunt bereike

Showtime 100 jaar Westerbeek haj nie beter kunne slage

Ja ok onze Ere van dit joar hed dor hur steentje an bijgedrage

Maar nou wette nog niks want dor hebbe er heel veul an mit gedoan

Mar er is er mar eentje die hier vanoavund in de spotlight kumt te stoan

Vur alles wat ze de afgelope 30 joar vur de gemeenschap hed gepresteerd

Wurd ze hier vanoavund , zeer terecht, geëerd

Het vrijwilligerswerk is op de Zonnewijzer gestart, heel lang geleeje

Dor is ze joarelang mit de auto en de fiets nor toe gereeje

Lang vurdet de televisieserie werd verzonne

Was onze ere al als luizemoeder begonne

En klasseouder is ze ok gewist, joar noa joar

Vur vervoer bij uitstapjes van de scholkiender stond ze ok altied kloar

De MR van de Zonnewijzer hed ok joarelang van hur dienste gebruuk mugge make

Ze regelde dor allerlei administratieve en andere zake

In hur geboortedurp speulde ze vanaf hur twellef joar al bij de harmonie

Toen ze nor dun Twist verhuusd was duurde ut nie lang tot we hier konde geniete van hur melodie

Ze zat in het bestuur van de fanfare en later van het Metropeelorkest

En duut as muzikante al meer dan 30 joar gruweluk hur best

Bij Showtime was ze in de bouwploeg erg actief en speulde op de bugel je van het

En dankzij hur genummer wurd ut neje podium steeds wer op de goeie volgorde nergezet

Hier bij CSTT is ze ok zeer zeker gen onbekende

Het was in 2007 toen ze vur ut urst hier op hur klumpkus rondrende

Twee keer 7 joar hed ze mit veul plezier in de road van 7 gezete

Iemand die zoveul vur de vereniging betekent hed, die zien we nog zeer zeker nie vergete

Vanaf ut begin hed ze ut secretariaat zeer punctueel beheerd

Misschien hebben we ut te weinig gezegd, maar wel altijd zeer gewaardeerd

Jarenlang hed ze de vergaderinge verzurgd bej hur an huus

En ut duurde nooit lang of we han de dur hur gemakte notule allemol tuus

Ok zurgde ze er vur det de uutnodiginge vur de pronkzittinge van de kbo werde geadresseerd

En ze regelde krintemik die dan in de pauze vur die oudjes wier gesmeerd

Ze nam vrije dage op um de kerk en de Schans mit te helpe versiere

Zodat we met zijn alle same in unne sgonne zaal ut carnavalsfeest konde viere

Veul van jullie hebbe wellis unne vlaai gewonne bij ut aaw wievebal of ut roaje van de prins

Mar wie die vlaaie bij elkaar verzamelde det wet host gen mins

Hetzelfde geldt vur de kleurplate en de prieze die dor mit konde worre gewonne

En vur de lunch noa de optocht mot toch ok elke keer mar wer wat worre verzonne

Dansmarietjes hed ze ok veul van de goeie moat pekskes voorzien

En ze hed er ok heel veul mit ladders in de pantys gezien

Onze Ere hed ok un paar keer nej klere vur de road mit uutgezocht

De poffer ging in de ban en vur hur eige haj ze un moi jurkske bedocht

Dieje poffer droeg ze al in 2004 hier in dun Twist

Want toen is ze al boerebruid gewist

Zeuve joar dornoa hed ze hier as prinses carnaval gevierd

En toen hebbe hur 2 kiender hier op de pronkzitting unne kerstboom versierd

Van die kiender hed ze veul steun gehad toen er unne moeilijke tied aanbrak in hur leve

Ze is blej dut ze ut werreme durpke dun Twist altiet trouw is gebleve

De afgelope 7 pronkzittinge stond zij hier  te leze in ut licht

Mar dizze keer hebbe we speciaal vur hur un welverdiend gedicht

Welverdiend noa alles wat ze hed gedoan in al die jare

De Ere van 2023 is niemand minder dan Ans van Haare