PRINS HERALD 1E EN PRINSES RIANNE

Proclamatie

Weej, Prins Herald dun Urste,

Beej de graasie van de Twisse Tusstekers uutgekoze tot de 41e prins, en 6e jubileumprins, van Ut Tusriek as opvolger van Prins Gijs dun urste.

Weej, Prins Herald dun Urste,

Zoon van ons pap, Paul, van Hendrik van der Zanden en Anna Verhoeven uut Loen EN  van ons mam, Maria, van Handrie van den Oever en Drika Nabuurs uut dun Twist

Geboore in ut ziekenhuus van Venroj op dun niggenentwintigste januari, in ut joar niggentienhonderd en vierenzuventig as unne Waterman.

Weej, Prins Herald dun Urste,

  • Groetvorst van Den Eik tot de Van Haandelstroat en van de Peelkanaalweg tot de Lonse weg.
  • Vorstelijk verzamelaar van alles,maar dan ook echt alles, wat mit dun Twist te maken het.
  • Prinselijke vanger bej de pliessie van dieve, landlopers, schorriemorrie en andersort gespuus
  • Opgegroeid aan de Kerkstroat, de Rector van Asseldonkstroat, de Van Haandelstraot, wer de Kerkstroat, de Beekstroat en now residerend aan Dun Eik. Ok nog 2x in mien leave efkes unne Huibuuk gewist maar doar zwiege we verder over.
  • Al wer ruum vier joar un relaasie mit mien schon Prinses Rianne, en saame, bej elkaar opgeteld, hebbe wej vijf schon kiender.

Weej.. Prins Herald dun Urste, verodeniere en kommandiere an iederieen die now luustert;

Ten Zuvende:

Um dun opwerming van dun Twist te vorkomme stooke we mit carnaval allien in de Plaggehut

Ten Zesde:

Dat mien  prinses Rianne dit joar mit carnaval op hur werruk de mugge mug loate vliege in plats van ze te onderzuuke.

Ten Vijfde:

Dat ze mar us vlug unne weg van Den Eik noar cafe Dinges goan legge zodat dun optocht ok vort dun onze stroat kan trekke.

Ten Vierde:

Dat de obers dur goed vur motte zurruge det er niemand dreug kumt te stoan.

Ten Derde:

Dat de kiender van de JOW, de Boezels, De Zonnewijzer en Ut Turrufke dur dit joar ok wer teggen an goan.

Ten Twedde:

Dat mien vriendengroep mit Prins Marcel dun urste, Prins Ronnie dun urste en Prins Harold dun twedde wel vort zal weete hoe ze un moi stukske mit de pronkzitting motte maake.

Ten Urste:

Dat de road van zeuven, dun opper, de dansmarietjes, de Volle Bloas, en alle andere minse in Ut Tusriek wer unne moie carnaval goan kriegen in di jubileumjoar.

En dit alles onder ut motto  DRINKE, DANSE, HOSSE EN ZWEETE, DI WURD UNNE CARNAVAL UM NOAIT TE VERGEETE !