Berry Verstraaten, Opper Anton Kocken, Piet Bergmans, Tiny van Mil, Ria Bergmans, Marcel Ansems, Peter Pluk, Truus Beckers